Terapeuta

Specjalizacja:

terapeuta

Problemy:

uzależnienia od alkoholu i narkotyków osób dorosłych, współuzależnienie

Dzień:

I piątek miesiąca, godz. 16:00-20:00