Prawnik świecki

Specjalizacja:

Prawnik świecki

Problemy:

cywilne prawo małżeńskie, rodzinne

Dzień:

III czwartek miesiąca, godz. 16:00-20:00
Zakres pomocy:
prawo rodzinne przysposobienie ( adopcja), rozwód, separacja, alimenty na rzecz współmałżonka oraz dzieci i ich egzekucja , podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżonków w trakcie trwania małżeństwa, ubezwłasnowolnienie