Prawnik – kapłan

Specjalizacja:

Problemy:

Dzień: