Pedagog

Specjalizacja:

Pedagog

Problemy:

trudności wychowawcze w rodzinie i w szkole

Dzień:

II piątek miesiąca, godz. 16:00-20:00