Mediator

Specjalizacja:

mediator

Problemy:

mediacje z zakresu biznesu, spraw majątkowych, cywilnych, pracowniczych i społecznych

Dzień:

IV piątek miesiąca, godz. 16:00-20:00
V piątek miesiąca, godz. 16:00-20:00