Mediator rodzinny

Specjalizacja:

mediator

Problemy:

mediacje rodzinne

Dzień:

IV czwartek miesiąca, godz. 16:00-20:00
V czwartek miesiąca, godz. 16:00-20:00