Ksiądz psycholog

Specjalizacja:

Ksiądz psycholog

Problemy:

problemy osobiste, małżeńskie, rodzinne

Dzień:

I wtorek miesiąca, godz. 16:00-20:00
II wtorek miesiąca, godz. 16:00-20:00
III wtorek miesiąca, godz. 16:00-20:00
IV wtorek miesiąca, godz. 16:00-20:00
V wtorek miesiąca, godz. 16:00-20:00