Doradca w sprawach społecznych (ksiądz)

Specjalizacja:

doradca w sprawach społecznych (ksiądz)

Problemy:

bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, interwencja kryzysowa; opieka hospicyjna, paliatywna; wsparcie seniorów i osób starszych; wsparcie w napisaniu pisma z prośbą o pomoc oraz informacje gdzie i do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania wsparcia w potrzebie

Dzień:

III środa miesiąca, godz. 16:00-20:00

Obszar pomocy obejmuje doradztwo w sprawach społecznych, socjalnych; bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, interwencja kryzysowa; opieka hospicyjna, paliatywna; wsparcie seniorów i osób starszych; wsparcie w napisaniu pisma z prośbą o pomoc oraz informacje gdzie i do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania wsparcia w potrzebie.