Partnerzy

Dyżurni w ARCE, zgodnie z zasadami stowarzyszeń pracują nieodpłatnie, jako wolontariusze. Usługi dla osób korzystających są nieodpłatne.

Główne źródła finansowania ARKI w Tarnowie i oddziałach to:

  • Kuria Diecezjalna w Tarnowie (lokale, wyposażenie, media, telefony itp.).
  • Urząd Miasta Tarnowa (dyżury nocne i niektóre szkolenia) – projekt pod nazwą „Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania” jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa – www.tarnow.pl
  • inni okolicznościowi sponsorzy – instytucje samorządowe i prywatne osoby.

Wszystkim Instytucjom i Osobom pomagającym ARCE, Zarząd ARKI macierzystej (w Tarnowie) i w oddziałach (Bochnia, Dębica, Mielec, Nowy Sącz), wyraża serdeczną wdzięczność w imieniu tych, którzy przychodzą do poradni albo korzystają z telefonu zaufania szukając w ARCE „poRADY i poMOCY”. Bóg zapłać.