Historia

Pierwsze logo ARKI

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA powstały jesienią 1981 roku przy Diecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin jako forma pomocy dzieciom, młodzieży, małżonkom, rodzicom w różnych trudnościach osobistych, małżeńskich, rodzinnych itp. Na początku dyżur – przez dwie godziny w tygodniu, od poniedziałku do piątku – pełniły cztery osoby: psycholog, pedagog, prawnik, duszpasterz. Założycielem ARKI, jej kierownikiem oraz prezesem od 1981 roku był ks. dr Władysław Szewczyk (psycholog, terapeuta, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Tarnowie i Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach). Stopniowo ARKA rozwijała się – zarówno pod względem liczby dyżurnych, ich specjalności, zakresu usług pomocowych, jak też w zakresie formalno-prawnym.

Od 1990 roku działalność ARKI jako poradni została poszerzona o telefon zaufania (nr 19 487), będący oddziałem Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej w Gdańsku.

Od 1998 roku ARKA uzyskała własną osobowość prawną jako osobne stowarzyszenie. Tak więc ARKA Tarnów zawiera w sobie dwie różne i zarazem uzupełniające się instytucje pomocowe – poradnię i telefon zaufania. Obie te instytucje łączy jeden wspólny cel: pomoc poprzez słuchanie i rozmowę. Natomiast różnice to: inne założenia (np. całkowita anonimowość w telefonie zaufania) i inne techniki rozmowy. Rozmowa w telefonie zaufania może być okazją do pierwszego kontaktu, którego przedłużeniem jest skierowanie do skorzystania z pomocy odpowiedniego specjalisty w poradni.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie Zarząd ARKI powołał, po odpowiednim przeszkoleniu, cztery oddziały terenowe:  w Mielcu (1997 r.), Bochni (1999 r.), Nowym Sączu (1999 r.) i Dębicy. W 2016 r. w ARCE w Tarnowie pełniło dyżury 42 osoby. Zaś we wszystkich pięciu ARKACH, w sumie aż 145 osób różnych specjalności (psychologowie, lekarze, pedagodzy, prawnicy, mediatorzy, doradcy społeczni, terapeuci uzależnień, duszpasterze).

Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania realizuje różne formy pracy pomocowej: poradnictwo specjalistyczne, telefon zaufania, terapię małżonków w kryzysie, mediacje, poradnictwo przez internet oraz różne formy szkoleń – dla zespołu ARKI oraz innych zainteresowanych (sympozja, warsztaty, wykłady, szkolenia).

Praca specjalistów w ARCE odbywa się w oparciu o wolontariat zaś koszty związane z funkcjonowaniem lokali do tego przeznaczonych pokrywa Kościół (Kuria Diecezjalna w Tarnowie oraz parafie przy których działają oddziały terenowe). Poradnia Specjalistyczna ARKA i Telefon Zaufania od lat współpracuje również ze sponsorami, lokalnymi instytucjami samorządowymi i Prezydentem Miasta Tarnowa realizując jedno z zadań publicznych, jakim jest „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” poprzez „Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach”.

Od 1 września 2017 r., wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom, Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA poszerzyła swoją ofertę pomocy o dodatkowe porady:

  • psychologów (psycholog dziecięcy),
  • egzorcystów (różne formy zniewolenia, trudności duchowe, podejrzenie opętania),
  • dietetyka,
  • księdza-bioetyka (naprotechnologia, in-vitro, syndrom poaborcyjny),
  • mediatorów (biznesu – konflikty pomiędzy firmami; do spraw majątkowych – podział majątku, w tym też np. kredyt hipoteczny, zadłużenie osób fizycznych i firmowych zobowiązań,  inne związane np. z prawem bankowym; do spraw cywilnych – np. konflikt pomiędzy osobami bliskimi, konflikty sąsiedzkie, ustalenie kontaktów z małoletnimi, wychowawczy plan rodzicielski, ustalenie alimentów i innych świadczeń np. 500+; do spraw pracowniczych – konflikt z pracodawcą, zwolnienie z pracy, konflikt w miejscu np. pomiędzy prawnikami, wydziałami, pracownikami a pracodawcą; do spraw społecznych – np. konflikt na linii mieszkańcy – urząd miasta, gminy; grupa osób zrzeszonych w konkretnej sprawie – instytucja).