Szkolenie „Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2”

Szanowni Państwo,

Fundacja Auxilium prowadząca m.in. Poradnię Specjalistyczną i Telefon Zaufania ARKA wraz z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na szkolenie: „Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2”, które odbędzie się w Tarnowie, 22 lutego (sobota) 2020 r. w godz. 9.00 – 17.00.

Szkolenie daje możliwość zapoznania się z konstrukcją zestawu kwestionariuszy CDI 2, procedurą badania, właściwościami psychometrycznymi narzędzi, zakresem zastosowania i możliwościami interpretacyjnymi. Znaczną część zajęć stanowić będą ćwiczenia praktyczne dotyczące procedury badania, obliczania wyników oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Szkolenie jest przeznaczone TYLKO dla psychologów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawy teoretyczne Testu
  •  Kryteria diagnostyczne depresji
  •  Specyfika depresji dzieci i młodzieży
 1. Zastosowanie zestawu CDI 2
 2. Konstrukcja CDI 2
  •  Historia
  •  Struktura testu
  •  Charakterystyka pozycji testowych
  •  Specyfika procesu badania
 1. Własności psychometryczne CDI 2
  •  Trafność
  •  Rzetelność
  •  Formy wyniku badania
  •  Normy
 1. Przeprowadzanie badania
  •  Przygotowanie do badania
  •  Procedura badania
  •  Obliczenie wyników surowych i przeliczonych
  •  Korzystanie z norm i interpretacja psychometryczna wyniku
  •  Interpretacja psychologiczna uzyskanego wyniku

Cena za szkolenie (420 zł) obejmuje:

– szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych,
– materiały dydaktyczne,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu wystawione przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
– bufet kawowy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

– zapisy na szkolenie rozpoczynają się 20 stycznia 2020 r. a kończą 14 lutego 2020 r.
– na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej do 14 lutego 2020 r.:

  • zgłoszą chęć uczestnictwa w szkoleniu przesyłając pocztą e-mailową na adres fund.aux@gmail.com swoje imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia: „Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2.”
  • wniosą opłatę za szkolenie na konto Fundacji AUXILIUM:Pekao: 90 1240 19101111 0010 8881 4460 i prześlą wraz ze zgłoszeniem na wskazany powyżej adres e-mail potwierdzenie wpłaty. W tytule przelewu należy wpisać: „Szkolenie SYMPTOMY DEPRESJI” oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja AUXILIUM. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Informacje dodatkowe:

 • Wolontariusze Poradni Specjalistycznej ARKA otrzymują zniżkę 10%. Opłata za szkolenie wynosi wtedy 378 zł.
 • Przy zgłoszeniu dwóch osób razem – cena za osobę wynosi 380 zł.
 • Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) do 14 lutego 2020 r. przynajmniej piętnaście osób.
 • Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 20 osób.
 • O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową (14 lutego 2020 r.)
 • Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, Fundacja AUXILIUM zwraca całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto, z którego zostało opłacone szkolenie.
 • Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Fundacja AUXILIUM zwróci 50% wpłaconej kwoty.
 • Zainteresowanym, zarówno osobom prywatnym, firmom jak i instytucjom wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy o przesłanie danych płatnika (do faktury) – wraz ze zgłoszeniem – na e-mail: fund.aux@gmail.com
 • W trakcie szkolenia, około godz. 13.00 przewidywana jest godzinna przerwa obiadowa. W ośrodku, w którym będzie odbywać się szkolenie istnieje możliwość zamówienia posiłku w znajdującej się tam restauracji.
 • Zgodnie z wymaganiami Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przed rozpoczęciem szkolenia, od jego uczestników będzie wymagane okazanie kopii dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych. Okazanie kopii dyplomu jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniu.

Kontakt z Fundacją AUXILIUM:

e-mail: fund.aux@gmail.com
tel.: 14 6920091 (w dni robocze, w godz. 10.00 – 16.00)

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

 

O PROWADZĄCYCH

Radosław Wujcik
Absolwent wydziału Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził działalność dydaktyczną na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmował się działalnością naukową jako pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się wokół psychologii poznawczej, neuropsychologii, metodologii badań i statystyki. Jest zwolennikiem wykorzystania zaawansowanych modeli statystycznych w praktyce psychometrycznej. Współautor polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.

dr Emilia Wrocławska-Warchala
Starszy specjalista ds. testów w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień doktora psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest orędowniczką łączenia w badaniach naukowych i praktyce diagnostycznej metod jakościowych i ilościowych. Zajmuje się tworzeniem i adaptacją testów z zakresu psychologii osobowości, klinicznej i różnic indywidualnych. Jej obszar zainteresowań obejmuje także pomiar zdolności werbalnych i kompetencji komunikacyjnych. Współautorka polskich adaptacji ASRS, CDI2, Conners 3.