Informacja o certyfikowanym kursie psychoterapeutycznym I stopnia z logoterapii

Szanowni Państwo,

Fundacja AUXILIUM Diecezji Tarnowskiej wspólnie z Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic zaprasza Państwa do udziału w certyfikowanym kursie psychoterapeutycznym I stopnia z LOGOTERAPII (specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia), który odbędzie się w Tarnowie w dniach 24-26 maja oraz 31 maja – 2 czerwca br.

CEL KURSU

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą podstaw teoretycznych oraz metod psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii) ze specjalistycznym ukierunkowaniem na Psychoterapię Integralną: Noo-Psychoterapię.

PROGRAM SZKOLEŃ JEST OPARTY O AUTORSKI PROGRAM K. POPIELSKIEGO – TWÓRCY NOO-PSYCHOTERAPII.

ZAMIERZONE EFEKTY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO KURSIE

Osoby uczęszczające mają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy psychoterapeutycznej i praktycznej w stosowaniu konkretnych metod w pracy z pacjentami z problemami natury egzystencjalnej. W zakres programowy wchodzi wielowymiarowe rozumienie ludzkiej egzystencji, jej problemów oraz poszukiwanie całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w diagnozie i terapii problemów natury noo-psychosomatycznej.

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia podstaw z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.

Kurs skierowany jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, księży. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

 

Warunki uczestnictwa w kursie oraz szczegółowy plan zjazdów zostanie podany na naszej stronie 10 kwietnia br.